• příjem inertních odpadů
  • beton
  • cihla
  • asfaltové směsi
  • zemina a kamení
  • tašky a keramické výrobky
  • směsný stavební a demoliční odpad
 • Prodej recyklátu
  • tříděný cihelný recyklát
  • betonový recyklát
  • asfaltový recyklát
  • štěrkopísek
  • říční kámen
  • pískovec
  • drcené kamenivo

Veškeré materiály je možné dovézt na místo určení, dle požadavku zákazníka.

 • Stavební činnosti
  • zhotovení komunikací
  • inženýrských sítí
  • spodní a základní stavby
 • Zemní, výkopové a bourací práce
  • veškeré zemní a demoliční práce.

 • letní a zimní údržba

Letní údržba:

  • sečení zatravněných ploch
  • sečení příkopů
  • sečení svahů (sekačka SPIDER ILD 02)
  • sečení lesních cest
  • štěpkování větví

Zimní údržba:

  • shrnování sněhu
  • strojní a ruční solení
  • údržba chodníků
  • údržba komunikací 
 • autodoprava
  • kontejnerová doprava i v režimu ADR
  • valníková doprava stavebních materiálů a techniky včetně hydraulické ruky i v režimu ADR
  • doprava sypkých hmot sklápěcími návěsovými vozidly
  • podvalníková doprava stavebních strojů, zařízení a techniky
  • doprava dodávkovými vozidly do 3,5t s výbavou zvedacího čela i v režimu ADR
  • pronájem, přistavení a odvoz kontejnerů 
 • Likvidace nebezpečných A OSTATNÍCH odpadů

Jsme oprávněnou firmou, pro převzetí, dopravu a následnou likvidaci nebezpečných a ostatních odpadů.

Zajišťujeme vedení evidence odpadového hospodářství a splnění ohlašovacích povinností ISPOP a IRZ našich zákazníků, dle platné legislativy, vše v programu EVI 8 společnosti INISOFT.

Provozujeme schválené zařízení IČZ:CZH 00742, pro mobilní sběr a výkup odpadů, včetně dopravy ADR.

Zařízení je platné, pro tyto regiony: Královéhradecký kraj

                                                      Pardubický kraj

                                                      Středočeský kraj

                                                                  Liberecký kraj

                                                      Magistrát hl. m. Prahy

 • Servis ČOV, včetně odběrů a analýz vzorků

Zajišťujeme komplexní servis domovních a průmyslových ČOV

  • odběry vzorků
  • tvorba protokolů
  • čištění zařízení
  • odvoz vzniklých odpadů a jejich následné odstranění
 • Mobilní drtící, třídící jednotka resta

Jsme oprávněnou firmou, pro provozování mobilního zařízení k využívaní odpadů - Recyklační mobilní drtící jednotky RESTA DCJ 700x500

Provozujeme schválené zařízení IČZ: CZH00454.

R5 - recyklace, nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů.

R12 - úprava odpadů, před využitím některým, ze způsobů uvedených,pod označením R1 až R11    

Zařízení je platné, pro tyto regiony: Královéhradecký kraj

                                                      Pardubický kraj

                                                      Středočeský kraj

                                                      Magistrát hl. m. Prahy